Aleksandar Andrija Pejović Montenegro

Aleksandar Andrija Pejović (Kotor, 26. jun 1974) bivši je ministar evropskih poslova i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore u Evropsku uniju, nacionalni koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori. Magistarske studije iz međunarodnih odnosa — evropskih i studija Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu državne uprave i političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Grčke u Atini. Prije toga, osnovnu i srednju školu je završio u Herceg-Novom, a fakultet engleskog jezika i književnosti u Novom Sadu. Trenutno očekuje datum odbrane doktorske disertacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pokrivao je dužnost ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri EU, kao i dužnost stalnog predstavnika – ambasadora Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja u Hagu. Za vrijeme svog mandata u Briselu učestvovao je u svim najvažnijim dešavanjima vezanim za evropski put Crne Gore, od predaje odgovora na Upitnik EK, preko dodjeljivanja statusa kandidata do najnovije odluke o otpočinjanju pregovora. Njegov rad se ogledao kako u odnosima, komunikacijom i susretima koje imamo s Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i Savjetom EU, tako i s predstavništvima država članica, ali i zemalja regiona i ostalim pripadnicima diplomatskog kora u Briselu.Bio je direktor Direkcije za Evropsku uniju u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore tri godine. Na tom mjestu se, takođe, intenzivno bavio saradnjom između Crne Gore i EU, posebno političkim odnosima i dijalogom s EU, ali i zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Unije.