Bojan Glavašević Hrvatska

Bojan, rođen u Vukovaru 1984. godine, političar je, jezikoslovac i sociolog, te saborski zastupnik u 9. sazivu i 10. sazivu Hrvatskoga sabora. Bivši je pomoćnik ministra Uprave za pravne i stambene poslove Ministarstva branitelja. Jedan je od glavnih autora Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja tijekom oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. 2016. godine postaje saborski zastupnik i potpredsjednik Odbora za evropske poslove Hrvatskoga sabora, član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost, te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U svojim nastupima često se bavi pitanjima Europske unije, obrazovanja, ljudskih prava, slobode medija i kulture, te tehnološkim inovacijama. Kao nezavisni zastupnik na izborima 2020. godine, sa preko 3000 glasova, uvjerljivo najviše glasova na izbornoj listi, ulazi u 10. saziv hrvatskoga Sabora. U Saboru deluje kao nezavisni zastupnik u Klubu zastupnika zeleno-levog bloka. Osim zastupnika u Saboru, obavlja dužnosti potpredsednika Odbora za evropske poslove i član je Odbora za vanjsku politiku.