Kalinka Gaber

Kalinka Gaber Severna Makedonija

Kalinka je državna sekretarka za evropske poslove u Severnoj Makedoniji. 

Sa velikim uspehom je diplomirala na političkim naukama na Univerzitetu Džon Kabot u Rimu 2002. godine.

Veći deo svoje karijere provela je radeći u civilnom društvu, najpre kao koordinatorka projekata i izvršna direktorka Foruma – Centar za strateška istraživanja i dokumentaciju (2005-2011), apotom kao programska direktorka Progres – Instituta za socijaldemokratiju, gde se fokusirala na političke analize, obrazovanje i treninge, izgradnju demokratskih kapaciteta i razvijanje politika u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalnih pitanja,

Članica je savetodavnih i izvršnih odbora nekoliko renomiranih nacionalnih i međunarodnih organizacija, među kojima sui  CEE Gender Network (2018 – ), Transparency Makedonija (2009-2013), German Marshal Fund (2006-2009) i Bertelsman Foundation Transformation Index (2008). Radila je i kao konsultantkinja na različitim projektima koje su sprovodili IRI, UNOPS i UNMIK. Svoj aktivizam bazirala je najviše na borbi za uspostavljanje vladavine prava, političku reprezentaciju, rodnu ravnopravnost, LGBTI prava i sprečavanje diskriminacije marginalizovanih grupa. 

Autorka je većeg broja radova koji suobjavljivani u Severnoj Makedoniji i u inostranstvu, uključujući “Crippled Liberal Democracy – Where did the EU fail in the Western Balkans and how can it regain its credibility?” (Cligendael Spectator, 2017); “Correlation between youth priorities and official policies” (Foundation Open Society Macedonia, 2017); “Macedonia”- Synonym of cooperation not trouble-maker (Forum Analytica, 2005); Preventive Deployment, The Case of the Republic of Macedonia (JCU University Press, 2002)