Senida Mesi Albanija

Senida je albanska poličarka i profesorka. Poslanica je u Parlamentu Albanije. Od 13. septembra 2017. godine do 17. januara 2019. godine obavljala je funkciju zamenika premijera Albanije. Do izbora za članicu parlamenta 2017. godine, predavala je na Univezitetu u Skadru “Luigj Gurakuqi”. Za članicu opštinskog veća grada Skadra izabrana je 2015. godine. Za poslanicu u Parlamentu Albanije izabrana je kao članica Socijalističke partije.