Aleksandra Jerkov Srbija

Rođena je 1982. godine u Novom Sadu. Dugogodišnja je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, bivša predsednica Skupštine grada Novog Sada, prva žena na ovoj poziciji. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila je Odsek za srpski jezik i lingvistiku. Diplomirala je kao prva u generaciji, 2005. godine. Magistrirala je na studijama evropskih integracija i regionalizma Univerziteta u Gracu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Docent je na Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu. U periodu od 2016 do 2020. godine bila je članica i predsednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji, najstarijoj i najvećoj globalnoj organizaciji parlamenata u svetu. Tokom mandata u Narodnoj skupštini, bila je predsednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, članica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za spoljnu politiku i članica Administrativnog odbora. Bila je zamenica predsednika poslaničke grupe “Za evropsku Srbiju”. Najistaknutija je po borbi za građansku Srbiju, sukobima sa ekstremnim nacionalnistima, jasnoj pro-evropskoj politici i borbi za demokratske i evropske vrednosti.