Misija i vizija

Naša prednost leži u našem bogatom iskustvu kao aktivistima, upotpunjenom dubokim razumevanjem regionalnih dinamika. To nas jedinstveno pozicionira da efikasno pretočimo razvijene politike i rešenja u konkretne akcije.

 
 

Naša misija

social-media-3846597_1280

Promovisati kulturu dijaloga i razvijati demokratske procese kroz donošenje politika koje su zasnovane na učešću svih zainteresovanih strana i kroz regionalni pristup razvijanju politika koje će biti primenjene naregionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Naša vizija

balkan

Naša vizija je region JIE kao mirno, demokratsko i moderno društvo slobodnih, ravnopravnih i aktivnih građana. Ovo je zajednički projekat zemalja regiona koje dele zajedničku agendu. Ne postoji prostor za dalje postojanje predrasuda, ekstremizma, beskonačnih konflikata i ratova u budućnosti regiona koju mi vidimo.

Naše politike

Da bismo ostvarili svoje dugoročne ciljeve, naše aktivnosti fokusirane su na sledeće:

MULTIETNIČKA KOEGZISTENCIJA I TOLERANCIJA

Ovo je jedna od osnovnih komponenata za ostvarivanje održivog mira u regionu.

OBRAZOVANJE

Da bi se naši ciljevi ostvarili, suštinske promene moraju biti ostvarene u oblasti obrazovanja.

INOVACIJE I LIDERSTVO

Celom regionu su potrebne nove generacije lidera u svim sferama društva i one moraju biti stvorene kroz različite programe.

DOBRO UPRAVLJANJE

Dobro upravljannje je osnovni preduslov za uključivanje građana u političke procese i širu političku participaciju svih društvenih grupa.

NEZAVISNE INSTITUCIJE I VLADAVINA PRAVA

Nemogće je imati održiv mir, kao ni demokratiju, bez vladavine prava i nezavisnih institucija.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Žene su ključni deo društva i moraju biti osnažene kao njegov istinski ravnopravan deo.

BEZBEDNOST

Bezbednost u regionu je jedna od najvažnijih komponenata u procesuizgradnje mira.

IMPLEMENTACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

SDG je agenda čovečanstva i, kao takva, čini jedan od najznačajnijih sfera rada ADD-a.